Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for Novembro 2009

Artigos UD2 part.3

1.Conmutador ou switch

O conmutador ou switch é un dispositivo de rede que permite, ao igual que o hub, conectar varios dispositivos de rede. O seu aspecto físico é similar ao do hub pero ten a ventaxa de reducir os dominios de colisión, o que vai solucionar os problemas descritos para o hub. O seu funcionamento é similar ao dunha central de conmutación telefónica: escoita e analiza o mensaxe para averiguar a quen vai dirixido e reenvíao unicamente a éste deixando o resto de liñas libres. Deste xeito poden existir varias comunicacións simultáneas.
Ao igual que o hub é un repetidor multiporto, tamén se pode dicir que o switch é unha ponte multiporto.

(máis…)

Advertisements

Read Full Post »

Artigos UD2 part.2

1.Cables de Pares

A estructura do cable RJ45 é a seguinte:

(máis…)

Read Full Post »

Artigos UD2 part.1

1.Conceptos Matemáticos

A función sinuoidal que se emprega para o estudo de sinais é:

f(t)=Am * sen (wt+ɸ)

Os seús parámetros son:

 • am: Amplitude máxima. É o valor máximo alcanzado pola función. Diferénciase da amplitude instantánea, que é o valor que ten un sinal nun momento determinado.
 • w: Frecuencia angular. Representa o número veces que se repite o sinal por unidade de tempo. A frecuencia a secas obtense coa fórmula f = w / 2π e mídese en hertzios (Hz). O valor inverso T = 1 / f corresponde ao período, mídese en segundos (s) e informa do tempo necesario para que se volte a repetir a estructura periódica do sinal.
 • t: Tempo. O valor da función varía con respecto ao tempo.
 • ϕ: Fase ou desfase. É o desprazamento do sinal no tempo, e mídese en radianes (rad).

(máis…)

Read Full Post »

De seguido como ter un compilador de C e C++ en Ubuntu. Para iso, debes instalar os paquetes básicos de compilación.

Nestes paquetes básicos estará o Gcc, que é un conxunto de compiladores creados polo proxtecto GNU.

(máis…)

Read Full Post »

Tarxetas de rede Ethernet:

Concentradores/hubs:

Switchs:

Productos atopados nas páxinas de :

Conceptronic Tarjeta Red 10/100 Base-t 32 Bit

Read Full Post »

Rede Hub/Switch – 6 equipos

Nesta práctica conectarémos 5 terminais a un dipositivo Hub.

Para levar isto a cabo imos dividir as tarefas en 3 capas ou niveis:

 1. Nivel Físico
 2. Nivel de Rede
 3. Nivel de aplicación

1.Nivel Físico

Neste nivel conetaremos os equipos ao hub/switch utlizando un cable paralelo.

(máis…)

Read Full Post »

Rede de 2 Equipos

O obxetivo de esta práctica é a implementación da nosa primeira rede de ordenadores.

Para levar isto a cabo imos dividir as tarefas en 3 capas ou niveis:

 1. Nivel Físico
 2. Nivel de Rede
 3. Nivel de aplicación
 4. (máis…)

Read Full Post »

Older Posts »