Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for the ‘UNIDADE 2’ Category

Artigos UD2 part.3

1.Conmutador ou switch

O conmutador ou switch é un dispositivo de rede que permite, ao igual que o hub, conectar varios dispositivos de rede. O seu aspecto físico é similar ao do hub pero ten a ventaxa de reducir os dominios de colisión, o que vai solucionar os problemas descritos para o hub. O seu funcionamento é similar ao dunha central de conmutación telefónica: escoita e analiza o mensaxe para averiguar a quen vai dirixido e reenvíao unicamente a éste deixando o resto de liñas libres. Deste xeito poden existir varias comunicacións simultáneas.
Ao igual que o hub é un repetidor multiporto, tamén se pode dicir que o switch é unha ponte multiporto.

(máis…)

Advertisements

Read Full Post »

Artigos UD2 part.2

1.Cables de Pares

A estructura do cable RJ45 é a seguinte:

(máis…)

Read Full Post »

Artigos UD2 part.1

1.Conceptos Matemáticos

A función sinuoidal que se emprega para o estudo de sinais é:

f(t)=Am * sen (wt+ɸ)

Os seús parámetros son:

  • am: Amplitude máxima. É o valor máximo alcanzado pola función. Diferénciase da amplitude instantánea, que é o valor que ten un sinal nun momento determinado.
  • w: Frecuencia angular. Representa o número veces que se repite o sinal por unidade de tempo. A frecuencia a secas obtense coa fórmula f = w / 2π e mídese en hertzios (Hz). O valor inverso T = 1 / f corresponde ao período, mídese en segundos (s) e informa do tempo necesario para que se volte a repetir a estructura periódica do sinal.
  • t: Tempo. O valor da función varía con respecto ao tempo.
  • ϕ: Fase ou desfase. É o desprazamento do sinal no tempo, e mídese en radianes (rad).

(máis…)

Read Full Post »